Deep Explorers
Nurkowanie Techniczne i Jaskiniowe
Cezary Czaro Abramowski


...być tam gdzie nie był jeszcze nikt

Advanced Trimix

TDI Advanced Trimix Diver - tylko trimiks

Kurs zaawansowanego technicznego nurkowania głębokiego z użyciem różnych trimiksów o różnych frakcjach O2/He w tym trimiksów dekompresyjnych, do głębokości 100 metrów podczas kursu
Przeznaczony dla nurków planujących poznać i stosować zaawansowane techniki nurkowania trimiksowego do celów głębokiego nurkowania technicznego o najwyższym stopniu trudności, z zastosowaniem wielu mieszanek tlenowo-helowo-azotowych, o zawartości O2 od 0%-100% oraz poszerzyć wiedzę o stosowaniu mieszanek oddechowych przy wykorzystaniu dekompresyjnych plannerów - programów komputerowych oraz dekompresyjnych tabel i komputerów nurkowych.
Wymagania wstępne to ukończone 18 lat, stopień Extended Range Diver lub Trimix Diver lub równoważny, doświadczenie w nurkowaniu technicznym, minimum 100 zalogowanych nurkowań w tym 25 głębszych niż 30 metrów. 

fot. D.Sepioło
                                               

Główne zagadnienia kursu:
-historia głębokiego nurkowania technicznego
-techniki stosowania różnych frakcji helu
-fizyka nurkowa w praktyce nurka technicznego
-fizjologia z uwzględnieniem różnych mieszanek oddechowych
-ICD, HPNS
-sprzęt w głebokim nurkowaniu technicznym
-planowanie głębokiego nurkowania technicznego
-modele dekompresyjne, deco planery, tabele
-zaawansowane zarządzanie ryzykiem
-projekty i zespoły w nurkowaniu głębokim

Certyfikat Advanced Trimix Diver uprawnia do:
-nurkowania do dowolnej głębokości, zgodnie z lokalnym prawem
-nurkowania z użyciem trimiksu o dowolnej frakcji O2/He i i nitroksu do 100% O2
-napełniania butli: trimiksowych o dowolnej frakcji O2/He i nitroksowych do 100% O2

kurs advanced trimix dahab
Cena: 4.000 pln

Cena zawiera: wynagrodzenie instruktora, wykłady teoretyczne, egzamin końcowy, 5 nurkowań szkoleniowych, materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej.
Dodatkowo płatne: opłata certyfikacyjna 150 pln, koszty gazów/nurkowań własne oraz instruktora do podziału pomiędzy kursantów, podręcznik TDI do kursu (opcjonalnie), koszt wyjazdu.

kurs advanced trimix

Czas trwania kursu: 5 dni

Rekomendowane miejca: Chorwacja (Vis), Egipt (Dahab)

Kalendarz najbliższych wyjazdów i kursów znajdziesz tutaj.    Zostaw Komentarz

0 comments:

Prześlij komentarz