Deep Explorers
Nurkowanie Techniczne i Jaskiniowe
Cezary Czaro Abramowski


...być tam gdzie nie był jeszcze nikt

Decompression Procedures

TDI Decompression Procedures Diver - procedury dekompresyjne

Kurs procedur dekompresyjnych wprowadzający umiejętności planowania i realizacji bezpiecznych nurkowań dekompresynych z wykorzystaniem butli bocznych i gazów dekompresyjnych.
Przeznaczony dla nurków pragnących pozszerzyć swą wiedze o planowaniu i realizacji dekompresji poznać procedury nurkowania dekompresyjnego oraz awaryjne techniki dekompresyjne w przyspieszonej dekompresji, przy wykorzystaniu tabel i komputerów. 

Jest to kurs niezbędny dla kontynuacji szkolenia na wyższe poziomy. 

Wymagania wstępne - stopień AOWD lub równoważny i zalogowane min. 50 nurkowań, ukończone 18 lat. 

Jeśli prowadzony łącznie z kursem Advanced EANx Diver, wymagane jest minimum 6 nurkowań z maksymalną głębokością 45 metrów. 

Dodaj napis

Główne zagadnienia kursu:
-podstawowe procedury dekompresyjne
-awaryjne procedury dekompresyjne
-fizjologia nurkowa
-sprzęt w nurkowaniu dekompresyjnym
-planowanie nurkowania dekompresyjnego

Certyfikat Decompression Procedures uprawnia do:
-nurkowania dekompresyjnego do 45 metrów z użyciem gazów zgodnie z uprawnieniami
-uczestniczenia w kursie Extended Range Diver
-uczestniczenia w kursie Trimix  Diver

kursy nurkowania technicznego

Cena: 2.800 pln (combo z Advanced Nitrox 3.500 pln)

Cena zawiera: wynagrodzenie instruktora, wykłady teoretyczne, egzamin końcowy, 4 (combo 7) nurkowań szkoleniowych, materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej
Dodatkowo płatne: opłata certyfikacyjna 150 pln, koszty gazów/nurkowań własne oraz instruktora do podziału pomiędzy kursantów, podręcznik TDI do kursu (opcjonalnie), koszt wyjazdu


kurs deco procedures

Czas trwania kursu: 3 dni (combo 4-5 dni).

Rekomendowane miejsca: kamieniołom Hemmoor, Bałtyk, j. Hańcza. Chorwacja (Vis), Egipt (Dahab)

kursy nurkowania technicznego

Kalendarz najbliższych wyjazdów i kursów znajdziesz tutaj.    Zostaw Komentarz

0 comments:

Prześlij komentarz