Deep Explorers
Nurkowanie Techniczne i Jaskiniowe
Cezary Czaro Abramowski


...być tam gdzie nie był jeszcze nikt

Extended Range

TDI Extended Range Diver - głębokie powietrze

Kurs wprowadzający kompleksowo do nurkowania technicznego do głębokości 55 metrów, z wykorzystaniem gazów dennych powietrznych i nitroksowych oraz dwóch gazów dekompresyjnych do 100%O2
Przeznaczony dla nurków pragnących poznać techniki nurkowania dekompresyjnego technicznego o wyższym stopniu trudności i poszerzyć wiedzę o stosowaniu mieszanek oddechowych, tdiużycia różnych nitroksów, przy wykorzystaniu deko plannerów, programów komputerowych oraz dekompresyjnych tabel i komputerów nurkowych. Jest to kurs niezbędny dla kontynuacji szkolenia na wyższe poziomy. 
Wymagania wstępne to ukończone 18 lat, stopień Advanced NItrox Diver oraz Decompression Procedures lub równoważny oraz minimum 100 zalogowanych nurkowań w tym 25 głębszych niż 30 metrów. 
Główne zagadnienia kursu:
-historia nurkowania technicznego
-fizyka nurkowa
-fizjologia nurkowa
-sprzęt w nurkowaniu technicznym
-planowanie nurkowania technicznego
-modele dekompresyjne, deco planery, tabele
-zarządzanie ryzykiem

Certyfikat Extended Range Diver uprawnia do:
-nurkowania dekompresyjnego do 55 metrów z użyciem gazów zgodnie z uprawnieniami
-napełniania butli powietrzem i nitroksem: 21%O2 do 100%O2
-uczestniczenia w kursie Trimix Diver
-uczestniczenia w kursie Advanced Trimix Diver

kurs extended range

Cena: 3.000 pln

Cena zawiera: wynagrodzenie instruktora, wykłady teoretyczne, egzamin końcowy, 5 -6 nurkowań szkoleniowych, materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej.
Dodatkowo płatne: opłata certyfikacyjna 150 pln, koszty gazów/nurkowań własne oraz instruktora do podziału pomiędzy kursantów, podręcznik TDI do kursu (opcjonalnie), koszt wyjazdu.

kurs extended range

Czas trwania kursu: 4 dni.

Rekomendowane miejca: kamieniołom Hemmoor, Chorwacja (Vis), Egipt (Dahab)


Kalendarz najbliższych wyjazdów i kursów znajdziesz tutaj.    Zostaw Komentarz

0 comments:

Prześlij komentarz