Deep Explorers
Nurkowanie Techniczne i Jaskiniowe
Cezary Czaro Abramowski


...być tam gdzie nie był jeszcze nikt

Nitrox

TDI Nitrox Diver - na początku nitroks

Kurs wprowadzający do nurkowania z użyciem mieszanek nitroksowych o zawartości 21%O2 do 40% to dzisiejsza jakość nurkowania rekreacyjnego i podstawa nurkowania technicznego
Przeznaczony dla nurków pragnących poznać podstawy fizyki gazów w nurkowaniu oraz podstawowe techniki wykorzystywania mieszanek nitroksowych dla przedłużenia czasów bezdekompresyjnych, przy wykorzystaniu tabel i komputerów nurkowych, powietrznych lub nitroxowych.
Jest to kurs niezbedny dla kontynuacji szkolenia na wyższe poziomy, warto pamiętać również, że wiele baz nurkowych oferuje nitroks w cenie powietrza. 
Wymagania wstępne to stopień Open Water lub równoważny dowolnej rozpoznawalnej organizacji nurkowej.  Kurs nie wymaga odbywania nurkowań, opcjonalnie możliwe są dwa nurkowania.

Główne zagadnienia kursu: 
-zasady używania nitroksu
-zalety stosowania nitroksu
-sprzęt nurkowy do nitroksu
-fizyka gazów
-obchodzenie się z tlenem
-metody uzyskiwanie nitroksu

Certyfikat Nitrox Diver uprawnia do:
- nurkowania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, z użyciem nitroksu do 40%O2
- wypożyczania i ładowania butli nitroksem do 40%O2
- kontynuowania szkolenia nurkowego na Advanced Nitrox Diver


Cena: 400 pln

Cena zawiera: wynagrodzenie instruktora, wykłady teoretyczne, egzamin końcowy, materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej.
Dodatkowo płatne: opłata certyfikacyjna 140 pln, podręcznik TDI do kursu (opcjonalnie)

Czas trwania kursu: 1 dzień  (4-5 godzin).

Kalendarz najbliższych wyjazdów i kursów znajdziesz tutaj.

Pozdrawiam i zapraszam
Cezary Czaro Abramowski

    Zostaw Komentarz

0 comments:

Prześlij komentarz