Deep Explorers
Nurkowanie Techniczne i Jaskiniowe
Cezary Czaro Abramowski


...być tam gdzie nie był jeszcze nikt

Trimix / Trimix75

TDI Trimix Diver - a może hel?

Kurs technicznego nurkowania głębokiego z użyciem trimiksu jako gazu dennego, o zawartości tlenu od 18%O2 do 21%O2 oraz dwóch gazów dekompresyjnych do 100%O2 prowadzony do głębokości 60 metrów. Przeznaczony dla nurków pragnących poznać techniki nurkowania z użyciem trimiksu do celów głębokiego nurkowania dekompresyjnego typu technicznego o wyższym stopniu trudności, tdiz zastosowaniem mieszanek tlenowo-helowo-azotowych, o zawartości O2 od 18%-21% oraz poszerzyć wiedze o stosowaniu mieszanek oddechowych i nitroksów dekompresyjnych, przy wykorzystaniu dekompresyjnych plannerów - programów komputerowych oraz dekompresyjnych tabel i komputerów nurkowych. Jest to kurs niezbędny dla kontynuacji szkolenia na wyższe poziomy. 

Wymagania wstępne to ukończone 18 lat, stopień Advanced EANx Diver oraz Decompression Procedures lub równoważny oraz minimum 100 zalogowanych nurkowań w tym 25 głębszych niż 30 metrów. Główne zagadnienia kursu:
-historia nurkowania technicznego
-zalety i wady stosowania helu
-fizyka nurkowa
-fizjologia nurkowa
-sprzęt w nurkowaniu technicznym
-planowanie nurkowania technicznego
-modele dekompresyjne, deco planery, tabele
-zarządzanie ryzykiem

Certyfikat Trimix Diver uprawnia do:
-nurkowania dekompresyjnego do 60 metrów z użyciem trimiksu 18%O2 do 21%O2
-napełniania butli trimiksowych 18%O2 do 21%O2 i nitroksowych do 100% O2
-uczestniczenia w kursie Advanced Trimix Diver

Certyfikat Trimix75 Diver uprawnia do:
-nurkowania dekompresyjnego do 75 metrów z użyciem trimiksu 16%O2 do 21%O2 
-napełniania butli trimiksowych 16%O2 do 21%O2 i nitroksowych do 100% O2
-uczestniczenia w kursie Advanced Trimix Diver

kurs advanced trimix


Cena: 
Trimix - 3.500 pln
Trimix75 - 3.700 pln

Cena zawiera: wynagrodzenie instruktora, wykłady teoretyczne, egzamin końcowy, 5 nurkowań szkoleniowych, materiały szkoleniowe w wersji cyfrowej.
Dodatkowo płatne: opłata certyfikacyjna 150 pln, koszty gazów/nurkowań własne oraz instruktora do podziału pomiędzy kursantów, podręcznik TDI do kursu (opcjonalnie), koszt wyjazdu.


kurs trimix

Czas trwania kursu: 4-5 dni.

Rekomendowane miejca: kamieniołom Hemmoor, Bałtyk, Chorwacja (Vis), Egipt (Dahab), Norwgia (Narwik)

Kalendarz najbliższych wyjazdów i kursów znajdziesz tutaj.    Zostaw Komentarz

0 comments:

Prześlij komentarz